2015-2016 EYLÜL DÖNEMİ SEMİNER RAPORU

2015-2016 eylül dönemi mesleki ve teknik öğretim kurumları muhasebe ve finansman alanına ilişkin sene başı mesleki çalışma ve seminer raporunu sitemiz www.muhasebefinansman.com aracılığı ile bu makalenin altındaki linkten indirebilirsiniz.

Mesleki çalışmanın amaçları:

  1. Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği artırmak,
  2. Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerin mesleki gelişmelerine katkı sağlamak,
  3. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme ölçütlerinde öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak,
  4. Derslerin işlenişinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,
  5. Eğitim öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*