Muhasebe Nedir?

MUHASEBE NEDİRMuhasebe bilgi sistemidir. Muhasebenin amacı ilgili herkese bilgi sunmaktır. İlgililer ise şirket ortakları, şirket çalışanları, şirkete kredi sağlayan kuruluşlar, devlet, şirket ile ticari anlaşmalar yapan ya da yapmayı düşünen kişiler ve diğer şirketler olarak sıralanabilir. Şirket ile ilgili olan kişi ve kurumların muhasebenin sağladığı bilgileri kullanarak şirketle olan ilişkilerinde gelecekle ilgili kararlar almaları konusunda muhasebenin önemi büyüktür. Şirket ortakları işletmelerinin bugünkü ve gelecekteki kâr/zarar durumunu görmek için muhasebe verilerinden faydalanırlar. Muhasebe bilgisi doğru olmayan bir şirketin gelecekle ilgili ticari kararlarını doğru vermesi beklenemez. Şirkete kredi veren kuruluşlar, şirketin muhasebe verilerinden faydalanarak şirketin kredibilitesi hakkında karar verir. Bunu da şirkete ait mali tabloları kullanarak yapabilir. Devlet, ticari faaliyetleri sonucu kurum kazancı üzerinden şirketlerden vergi almaktadır. Verginin doğru hesaplanması açısından muhasebenin doğru bilgi üretmesi gerekmektedir. Bu bakımdan muhasebe bir bilgi sistemidir ve muhasebenin ürettiği doğru bilgi ilgililer açısından önemlidir.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*